Misiuni audit public intern desfasurate pe parcursul anului 2018

Pe parcursul anului 2019, compartimentul de audit public intern a desfasurat urmatoarele misiuni de asigurare:

- Evaluarea activitatii compartimentului de asistenta sociala

-Evaluarea activitatii bibliotecii comunale

-Auditarea activitatii financiar-contabile la Scoala Gimnaziala Corobai

-Evaluarea activitatii la comparimentul urbanism si amenajarea teritoriului

-Auditarea activitatii de inventariere a patrimoniului aferenta anului 2017

Ca urmare a misiunilor efectuate nu au fost constatate iregularitati.

 Au fost intocmite recomandari ce privesc inbunatatirea activitatii la fiecare compartiment ori entitate subordonata, au fost formulate recomandari privind emiterea intocmirea procedurilor de lucru la compartimentele vizate.

 De asemenea au fost intocmite fise de urmarire asi implementare a recomandarilor.

 Nu au fost cazuri de contestare a rapoartelor preliminare intocmite de auditorul public.

Înapoi