Misiuni audit 2017

Pe parcursul anului 2017 Compartimentul de Audit Public Intern a efectuat un numar de 5 misiuni specifice de evaluare a activitatii efectuate de catre compartimentele ori entitatile subordonate UAT Dragotesti

Misiunile efectuate au analizat urmatoarele activitati:

1.Evaluarea activitatii privind chiriile

2.Evaluarea activitatii privind Compartimentul Cultura

3.Evaluarea activitatii privind Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

4.Auditarea activitatii financiar-contabile la Scoala Corobai

5.Evaluarea activitatii financiar -contabile din cadrul UAT Dragotesti

Înapoi