Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2019 HCL NR 18. PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1000 LEI LA CAP. ASIGURARI SI ASIST. SOC. HCL NR 17 PRIVIND MODIFICAREA VALORII TOTALE LA OBIECTIVUL MODERNIZARE DC 77 HCL NR 19 PRIVIND APROBAREA PRELUARII UNEI AUTOSPECIALE 2019-03-28
8 / -0001 Descriere HCLin anexa 0000-00-00
8 / -0001 -Hotarare nr 13. privind desemnarea coordonatorului si desemnarea membrilor echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica HCL nr 10 privind Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Dragotesti pentru perioada 2019-2024 -HCL nr 11 privind Aprobarea suplimentarii nr. asistentilor personali in anul 2019 -HCl NR 12 privind Aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei -HCL nr 14 privind Aprobarea conturilor de executie ale bugetului local la data de 31.12.2018 -HCL nr 15 privind Acordarea unui sprijin financiar Asociatiei sportive Unirea Dragotesti -HCL nr 9 privind Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual -HCL nr 16 privind Alegerea presedintelui de sedinta al CL Dragotesti -HCL nr 8 privind Alocarea sumei de3500 lei de la capitolul Asigurari si asistenta sociala ptr. a fi utilizata cu destinatie de ajutor de urgenta. 0000-00-00
1 / -0001 HCL EMISE PE DATA DE 18/01/2019 0000-00-00
76 / 2013 Hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale comunei Dragotesti pentru trimestrul II/2013 2013-07-29
88 / 2013 Rectificare de buget 2013-11-07
86 / 2013 Aprobarea agendei culturale la Caminul Cultural Dragotesti pe 2014 2013-10-04
Înapoi